Page 8 - North Sea Tai Chi Festival 2018 Train 3 dagen tai chi in de buitenlucht
P. 8

Locatie        location

   We verblijven op natuurgebied De Banken in We stay at naturecampsite De Banken in
        Zeewolde aan de Dasselaarweg Zeewolde on the Dasselaarweg
    Centraal gelegen en op loopafstand aan het Centrally located and within walking distance
    Veluwemeer, een perfecte plaats met veel to the Veluwemeer, a perfect location with
   natuur en rust. Ideaal om een paar dagen tot plenty of nature and tranquility. Ideal to get a
   rust te komen en met je favoriete hobby bezig few days trelaxation and work on your favorite
                 te zijn. hobby.

   Bij ons festival bieden we de mogelijkheid om At our festival, we offer the opportunity to
    te kamperen en in de buurt worden chalets camp and nearby are chalets to rent. There is a
    verhuurd. Er is een (camping)supermarkt op (camping) supermarket within walking distance
     loopafstand en een restaurant met een and a restaurant with a varied menu.
     gevarieerd menu. Er is geen stroom voor There’s no electricity but you can recharge your
   tenten en campers aanwezig, maar je kunt wel phone on a central location in the campsite.
    op een centrale plaats je telefoon opladen.

    Je bent welkom op donderdag voorafgaand You are welcome on thursday the 17th of
   op het festival vanaf 17.00 uur om je tent op august prior to the festival from 17:00 to put
   te zetten. Het festival is afgelopen op zondag up your tent. The festival ends on Sunday at
   om ongeveer 17.00 uur en het zou fijn zijn als approximately 17:00 and would be nice if you
   je die dag ook je spullen op zou willen ruimen would also like to clean up your stuff and leave
          en het terrein wilt verlaten. the premises afterwards.


  17 18 19 aug 2018
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13