Page 4 - North Sea Tai Chi Festival 2018 Train 3 dagen tai chi in de buitenlucht
P. 4

Wat we bieden What we offer

       We geloven dat je door naar andere      We believe that by looking at other disciplines
  disciplines en leraren gaat kijken een ander      you are going to see a different perspective,
 perspectief gaat zien, waardoor je een beter       and a better picture of yourself and your own
beeld krijgt van jezelf en jouw eigen training.      training. You widen your experience and that is
                              a very valuable asset.
    Je wordt breder onderlegd en dat is erg
                        waardevol. We also invite a number of teachers of related
                              disciplines, to inspire you and try something
    We nodigen ook een aantal leraren van       else.
      aanverwante disciplines uit, om je te
                              Often the program of the year provides you an
  inspireren en eens iets anders te proberen.       idea where we ourselves as practitioners get
                              our inspiration.
Vaak geeft het aanbod van dat jaar een beeld
     van waar we zelf als beoefenaren onze
                  inspiratie uit halen.

17 18 19 aug 2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9