Page 4 - North Sea Tai Chi Festival 2020 Train 3 dagen tai chi in de buitenlucht
P. 4

Wat we bieden            What we offer
      We geloven dat je door naar andere We believe that by looking at other
    disciplines en leraren gaat kijken een ander disciplines you are going to see a different
   perspectief gaat zien, waardoor je een beter perspective, and a better picture of yourself
   beeld krijgt van jezelf en jouw eigen training. and your own training. You widen your
     Je wordt breder onderlegd en dat is erg experience and that is a very valuable asset.
               waardevol.

     We nodigen ook een aantal leraren van We also invite a number of teachers of
      aanverwante disciplines uit, om je te related disciplines, to inspire you and try
    inspireren en eens iets anders te proberen. something else.
     Vaak geeft het aanbod van dat jaar een Often the program of the year provides you
     beeld van waar we zelf als beoefenaren an idea where we ourselves as practitioners
           onze inspiratie uit halen. get our inspiration.
  20 21 22 aug 2021
   1   2   3   4   5   6   7   8   9