Page 20 - North Sea Tai Chi Festival 2020 Train 3 dagen tai chi in de buitenlucht
P. 20

Leraressen en Leraren workshopronde 2
                         Vrijdag Zaterdag Zondag 11.00-12.30


               Irma Soetekouw


               8 zijden brokaten in verschillende
               hoedanigheden

    We gaan aan de slag met het beoefenen We get started with practicing the Ba Duan Yin
    van de Ba Duan Yin ( de 8 zijden brokaten (the 8 silk brocades or the 8 health exercises)
      of de 8 gezondheidsoefeningen) in in different capacities.
        verschillende hoedanigheden. Both the relaxing health-promoting, relaxing
     Zowel de ontspannende gezondheid movements and the strengthening movements
    bevorderende, rustgevende bewegingen from the Shaolin are discussed.
    als de versterkende bewegingen uit de Both can be used to practice for health,
          Shaolin komen aan bod. balance, and to strengthen tendons and
    Beiden zijn goed te gebruiken om zelf te bones.
    beoefenen voor gezondheid, balans, en
      het versterken van pezen en botten.

  20 21 22 aug 2021
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25