Page 2 - North Sea Tai Chi Festival 2019 Train 3 dagen tai chi in de buitenlucht
P. 2

Welkom         Welcome





   Het North Sea Tai Chi Festival is een 3-daags The North Sea Tai Chi Festival is a 3-day
       openlucht festival waar in een open outdoor festival where in an open atmosphere
   atmosfeer workshops worden aangeboden op workshops on tai chi and related disciplines are
      het gebied van tai chi en aanverwante being offered.
               disciplines.

    North Sea Tai Chi is open voor alle stijlen en North Sea Tai Chi is open to all styles and levels.
   niveau’s. Ook als je geen tai chi ervaring hebt Even if you do not have tai chi experience, there
     zijn er diverse mogelijkheden om aan te are several ways to connect and get started
   sluiten en aan de slag te gaan met gezond en with healthy exercise and conscious movement.
   bewust te bewegen. We proberen een divers We try to offer a diverse range of teachers and
     aanbod te bieden waar ieder iets in kan styles, for all wishes.
                 vinden.
       Je kunt tijdens het festival op het We camp in nature during the festival and
      natuurterrein kamperen en standaard standard amenities are provided.
          faciliteiten zijn aanwezig.

       Maak je op voor 3 dagen lang leuke Get ready for three days of fun workshops and
     workshops en ontmoet mensen met een meet people with a similar mindset!!
              zelfde mindset!!
   1   2   3   4   5   6   7