Page 19 - North Sea Tai Chi Festival 2020 Train 3 dagen tai chi in de buitenlucht
P. 19

Teachers workshopround 2
  Friday Saturday Sunday 11.00-12.30
                                 Start
                                 Start
              BIO                 Welkom
                                 Welcome
    Barry is een wereldkampioen Tai Barry is a World Tai Chi champion, Locatie
        Chi, Europese gouden European Gold medalist, and has Location
      medaillewinnaar en heeft coached International World, European
  internationale wereld-, Europese en and National tai chi champions. He is a Lesschema
                                 Teacherschedule
     nationale Tai Chi-kampioenen trailblazer for tai chi in the UK.
   gecoacht. Hij is een pionier voor tai            Leraressen / Leraren
           chi in het VK. He is certified as an Advanced Teachers
                 Instructor by the Tai Chi Union for Great Over ons
      Hij is gecertificeerd als een Britain (TCUGB) and is an Instructor of About us
   geavanceerde instructeur door de the Longfei Taijiquan Association of
   Tai Chi Union voor Groot-Brittannië Great Britain. Barry is also an Executive Speakers Corner
                                 Speakers Corner
   (TCUGB) en is een instructeur van Committee (EC) member of the TCUGB.
   de Longfei Taijiquan Association of With over 30 years of experience, Barry Route
                                 Route
  Great Britain. Barry is ook lid van het is dedicated to teaching all aspects of
   Executive Committee (EC) van de martial arts and has been a Tai Chi and Verblijf
     TCUGB. Met meer dan 30 jaar Qigong practitioner for 18 years. Residence
   ervaring is Barry toegewijd aan het             Contact
   onderwijzen van alle aspecten van Barry has studied Hap Ki Do for over 30 Contact
  vechtsporten en is hij 18 jaar lang Tai years and has been teaching the Tickets en Prijzen
  Chi en Qigong beoefenaar geweest. discipline for more than 15 years. He is Tickets and Prices
                 the head instructor of the London
   Barry heeft Hap Ki Do al meer dan School of Hap Ki Do and is the founder GRATIS T SHIRT
                                 FREE T SHIRT
  30 jaar gestudeerd en geeft al meer of Tai Chi Life School, a vibrant
   dan 15 jaar les in de discipline. Hij is contemporary school based in the PRIVACY
   de hoofdinstructeur van de London heart of London.     PRIVACY
     School of Hap Ki Do en is de
    oprichter van Tai Chi Life School, Barry is a family man, with a long-term Direct naar ticketshop
  een levendige hedendaagse school partner and three children. He currently Go to ticketshop
       in het hart van Londen. practises and teaches in north and
                 central London.
    Barry is een familieman, met een
  langdurige partner en drie kinderen.
  Momenteel oefent en geeft hij les in
      Noord- en Midden-Londen.                 20 21 22 aug 2021
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24