Page 16 - North Sea Tai Chi Festival 2018 Train 3 dagen tai chi in de buitenlucht
P. 16

Leraressen en Leraren workshopronde 1
                          Vrijdag Zaterdag Zondag 9.00-10.30               Daan Hengst

               Relaxation, sinking and releasing    Onderzoek van de termen: ontspanning, Investigation of the terms: relaxation, sinking
    zinken en loslaten. Een belangrijk onder- and releasing. Also a very important part of
   deel van het succesvol maken van een push making a push successful is THE TIMING . Is it
   is TIMING. Is het mogelijk om met een ​​part‐ possible to practise ( i.e. get the feeling of)
    ner te oefenen (oftewel het gevoel te krij- timing without a partner ?
        gen dat hij / zij de tijd heeft)?


  17 18 19 aug 2018
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21