Page 16 - North Sea Tai Chi Festival 2020 Train 3 dagen tai chi in de buitenlucht
P. 16

Leraressen en Leraren workshopronde 1
                          Vrijdag Zaterdag Zondag 9.00-10.30


                Michiel Teunissen


                Connect
                Verbinden met jezelf en met je partner

       Connect; Hoe je armen (beter te) Connect; How to connect your arms (better)
     verbinden met je romp. Hoe je meer te with your torso. How to connect more to your
          verbinden aan je partner. partner.

   Door verbinden het proces van opladen in Start the process of charging by connecting.
      gang zetten. We maken gebruik van We use elements of classics and chun ssu shin
     elementen van klassieken en chun ssu (reading silk) theory.
          shin (reading silk) theorie.

  20 21 22 aug 2021
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21