Page 15 - North Sea Tai Chi Festival 2018 Train 3 dagen tai chi in de buitenlucht
P. 15

Teachers workshopround 1
  Friday Saturday Sunday 9.00-10.30
                                 Start
                                 Start
                                 Welkom
                                 Welcome
               Maike Duarte            Locatie
                                 Location
               Basics: a (re-)discovery      Lesschema
                                 Teacherschedule
                                 Leraressen / Leraren
                                 Teachers
                                 Over ons
                                 About us
                                 Speakers Corner
   Het vinden van de lijn geeft het Finding the line gives the body a Speakers Corner
     lichaam ​structuur. Door te structure. Relaxing into the structure Route
     ontspannen in de structuur creates elasticity which is the origin of Route
     ontstaat elasticiteit die de rebouncing energy. These are Verblijf
     oorzaak is van rebounding principles of natural moving, and a child Residence
    energie. Dit zijn principes van for example doesn´t have to think Contact
                                 Contact
   natuurlijk bewegen, en een kind about it while learning to walk, to jump
   hoeft er bijvoorbeeld niet over or to catch a ball. In the workshop I Tickets en Prijzen
                                 Tickets and Prices
    na te denken terwijl het leert would like to throw a spotlight on
     lopen, springen of een bal these qualities, so it might be useful to GRATIS T SHIRT
                                 FREE T SHIRT
    vangen. In de workshop wil ik all forms and all levels
     deze kwaliteiten onder de                PRIVACY
                                 PRIVACY
   aandacht brengen, dus het kan
   nuttig zijn voor alle vormen en
                                 Direct naar ticketshop
          alle niveaus                 Go to ticketshop
                                  17 18 19 aug 2018
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20